Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Om oss/About us

Jeg har et lite oppdrett av Tollere. Mitt mål med oppdrettet er å skape en hund som på best mulig måte ivaretar og videreutvikler Tollerens jaktegenskaper og eksteriør, uten å måtte gå på bekostning av helse og gemytt.

My goal with the breeding is, in a best possible way, to take care of and develop it's workingabilities and exterior, without compromise on good health and temperament.

 

Valpekull

Her ligger info om valpeplaner.

Here are some information regarding litters.