Valpekull/Litters

Our first litter was born 22nd of September 2019.
                        3 males and 3 females. All puppies are spoken for. 

Hetti har blitt parret og vi håper på valper i slutten av September..  

Vi er veldig glad for å få lov til å bruke Jasper. C.I.E. DKCH SE(U)CH DEVDHCH KBHJV14 KBHV15 16 18 DKKV15 KLBJCH KLBCH KLBV15 16 17 RBM Redmound's Keep A Great Secret.

Han er en flott hannhund med et fantastisk gemytt. En ordentlig god gutt. Med hans flotte eksteriør og litt mer tyngde, håper vi dette blir en flott kombinasjon med Hetti. Han er internasjonal utstillings champion, premiert i både jakt og spor, jobber i middels tempo og har gode instinkter. Han gir flotte avkom og mye derfor jeg først ble interessert i han. Jeg besøkte han i Danmark i April og ble helt betatt.

Se link under fra K9 for stamtavle på kullet.


Hetti has been mated and we are hoping for puppies in late September.  

We are very happy that we get the opportunity to use Jasper;  C.I.E. DKCH SE(U)CH DEVDHCH KBHJV14 KBHV15 16 18 DKKV15 KLBJCH KLBCH KLBV15 16 17 RBM Redmound's Keep A Great Secret.

He is a stunning male with a fantastic temperament. A really good boy. With his great exterior and a little bit more heavy boned, we hope this will be a great combination together with Hetti. He is international show champion, rewarded in both hunting and tracking, work with medium drive and have good instincts. He make very good offspring and this was the first thing I noticed about him. I visited him in Denmark in April and I am in love. 

See link above from K9 on the litter.