Om oss 

Jeg bor i Rakkestad, Østfold og har i dag 2 Tollere hjemme. Jeg er født i 1978 og vokste opp med dyr rundt meg. Hunder, kaniner og hester. Rakkestad ligger landlig til med både sjø, skog, åker og myr, og vi har gode trenings forhold.

Jeg har gått flere kurs med hundene innen jakt, lydighet og spor. Jeg har tidligere jobbet både på kennel, karantenestasjon, førerhundskole, dyreklinikk og har fullført NKK's oppdretterskole. Jeg er veldig opptatt av riktig ernæring til hundene, det skal være så naturlig som mulig, og jeg bruker for det meste vom til mine hunder.

Navnet Rockferry dukket opp tilfeldig. Jeg har også en stor lidenskap for musikk og hører alltid på noe. Etter å ha lett lenge etter kennelnavn, så jeg tilfeldig denne tittelen på et album jeg liker veldig godt. Og da ble det det!  

 Min første toller Enya ble utstillings champion, viltspor champion og jaktpremiert. 

Hetti er født 10.04.2017 og kom til oss juli 2017 fra Garonera Kennel i Praha, Tsjekkia. Vi har prioritert jakttrening og hun fikk sin første premiering allerede som 16 mnd gammel. Hun har også gått flere blodsporprøver og stilt på utstilling, med resultat i 5 championat-titler hittil. 

Jeg har alltid hatt en drøm å starte mitt eget oppdrett og fikk nå mulighet til dette med Hetti som stammor, et flott og sunt eksemplar av rasen. 

Mitt mål med oppdrettet er å skape en hund som på best mulig måte ivaretar og videreutvikler Tollerens jaktegenskaper og eksteriør, uten å måtte gå på bekostning av helse og gemytt.

Ønsker du en valp fra oss, tenk gjerne igjennom hva du ønsker av den hunden du drømmer om. Tolleren har stor kapasitet både mentalt og fysisk, og har det absolutt best hvis den får brukt egenskapene sine. Så valpekjøpere med planer om å bruke hunden til noe, vil bli prioritert.

Ta gjerne kontakt for mer info!

About us

I live in Rakkestad, Norway together with my 2 Tollers. I was born in 1978 and grew up with animals around me; dogs, rabbits and horses. Rakkestad is in the countryside with both sea, forrest, fields and lakes nearby, so our training opportunities are good.

I have attended several courses with my dogs within hunting, obedience and tracking. I have worked in a kennel, quarantinestation, guide dog school and at veterinarian office. I have also completed the Norwegian Kennel Club's breeder School. I am very concerned about proper nutrition for my dogs and I want it to be as natural as possible, so they mainly get raw food.

The name Rockferry came to me by accident. I also have great passion in music and are always listening to something. After a long search and much thinking, I saw the title on a musicalbum I was listening to, which I love so much, and there it was! 

My first Toller Enya became Norwegian Show Champion, Norwegian Tracking Champion and have a 2nd and 3rd prize in retrieverhunt and tollinghunt. 

Hetti was born in 2017 and came to us in July 2017 from Garonera Kennel in Prague, Czech Republic. We have used most our time on hunting training and she got her first award already as 16 monthhs old.. She has also entered several bloodtracking games and dog shows, which have given her 5 champion titles so far. 

I have always had a dream to breed dogs myself and got the chance to do this with Hetti as ancestress, a great individual and healthy copy of the breed.

My goal with the breeding is, in a best possible way, to take care of and develop it's workingabilities and exterior, without compromise on good health and temperament.

Do you wish a puppy from us, think through what you want from the dog you are dreaming about. Tollers have great capacity both mental and fysical, and will be happiest if it can use it's abilities. So buyers with plans for using the dog in some activity, will be prioritised.

Please be in touch for more information!