Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Om oss/About us

Jeg er i oppstartsfasen av mitt eget oppdrett av Tollere og har hatt to kull hittil. I tillegg til god helse og godt gemytt, har jeg som mål å skape en dual purpose hund, som både fungerer på jakt og har korrekt eksteriør etter rasestandarden. 

I am in the beginning of my own breeding program of Tollers and have had two litters so far. In addition to good health and temperament, my goal is to make a dual purpose dog, which will work in hunting and have the correct exterior according to the breed standard. 

 

Valpekull

Her ligger info om valpeplaner.

Here are some information regarding litters.